KitabYurdu » Məqalə

Nizami Gəncəvinin əsərlərində təbiət (kainat) hadisələri

Nizami Gəncəvinin əsərlərində təbiət (kainat) hadisələri Mirnamik Bəşirov Bakı Dövlət Universiteti, Nəzəri fizika kafedrası fiz.ü.f.d., dosent, [email protected] Nizami Gəncəvi möhtəşəm bir dövrdə yaşayıb yaratmışdır: Böyük Eldənizlər-Azərbaycan Atabəylər dövlətinin Şəmsəddin Eldəniz (1136-1175,

Elmdən doymayan alim -Nəsirəddin Tusi

Elmdən doymayan alim – Nəsirəddin Tusi Məhşur azərbaycan astronomu Nəsirəddin Tusi haqqında istər Azərbaycanda, istərsə də yaxın Şərq ölkələrində və daha uzaq ölkələrdə çoxlu tədqiqat işləri aparılmış, əsərləri bir çox dillərə tərcümə edilmişdir. Lakin onun yaradıcılığı tam sona qədər

Biz Niyə Qorxuruq?

Biz niyə qorxuruq? Biz qorxunu çox vaxt məlumatsızlıqdan yaranan duyğu kimi qəbul edirik. Məlumatsızlığımız tanış olmayan yad cismdən, mühitdən, hərəkətlərdən qaynaqlana bilər. Amma bu gün bizi qorxudan məsələlər arasında ən çox ümidsizliyin və uğursuzluğun yaratmış olduğu pis əhval ruhiyyə,

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN DİVANINDA QRAMMATİK ARXAİZMLƏR

İ MADƏDDİN NƏSİMİNİN DİVANINDA QRAMMATİK ARXAİZMLƏR İlkin Mehman oğlu Abbasov Gəncə Dövlət Universiteti aabbasovilkin @gmail.com Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşması dövrünün ilk mərhələsini (XIV-XV) Nəsiminin yaradıcılığı tamamlayır. Nəsiminin dili XIV-XV əsr

Şah İsmayıl Xətainin dilində təriqətçilik

ŞAH İSMAYIL XƏTAYİNİN DİLİNDƏ TƏRİQƏTÇİLİK Abbasov İlkin Mehman oğlu Gəncə Dövlət Universiteti [email protected] Xətayinin (1486-1524) poeziyasında panteizmin (sufiliyin, irfançılığın) çox güclü təsiri vardır. Doğrudur, Xətayi bir dövlət başçısı kimi Azərbaycan dilini dövrünün və zəmanəsinin

Tarixin axarını dəyişdirən 5 yuxu

Tarix boyu yuxular insanlara ilham vermiş, elmi kəşflərin, ixtiraların ilham mənbəyi olmuşdur. Xüsusən elm insanları arasında hər nə qədər bunu etiraf etmək istəməyənlər olsa da, kəşflərinin mənbəyini əvvəlki gecə gördüyü yuxudan götürənlər olduqca çox saydadır... Əslində bu batil bir inanc deyil,

Təşəbbüskarlıq anlayışı və təşəbbüskarlığın təşviqi

Ümumi mənada təşəbbüskarlıq anlayışına müəssisənin yaradılması, ehtiyatların toplanması və təsisi və fürsətlərin qiymətləndirilməsi üçün bir təşkilati quruluşun qurulması daxildir. Başqa sözlə təşəbbüskarlıq, təşkilatın yaradılması üçün edilən işlər ilə başlayır və qurulan müəssisənin (təşkilatın)

Gələcək Mütəxəssislərin Təlim Və Tədrisinə İnformasiya Texnologiyalarının (İT) Tətbiqi

Məqalədə ali təhsil müəsssisələrinin tədris prosesində yeni informasiyatexnologiyalarından istifadə məsələsi və problemlərinə baxılır. Tələbələr üçün təhsilvə maarifləndirmə sahəsində İT-dən istifadə şərtləri və metodları göstərilmişdir. Cəmiyyətin müasir inkişaf səviyyəsi, azad düşüncəli və

Gələcək peşə fəaliyyəti müəllim olan tələbələrdə İKT kompetensiyanın formalaşdırılması

Məqalədə müasir dövrdə, gələcək peşə fəaliyyəti müəlim olan tələbələrdə “İKT kompetensiya” verilmiş, İKT kompetensiyanın mahiyyəti açıqlanmışdır. Məqalədə tələbələrdə İKT kompetensiyanın formalaşdırılması zərurəti, bu prosesə verilən tələblər açıqlanmış, ümümi İKT kompetensiyanın, müəllimin İKT

Fizikadan sərbəst işlərin təşkilində İKT dən istifadə imkanlarının tədqiqi

Məqalədə təhsilin müxtəlif pillələrində mütəxəssis hazırlığının əsas faktorukimi təhsil alanların fizikadan sərbəst işlərin təminatı kimi təlim mühitinin formalaşdırılmasıməsələsinə baxılmışdır. Orta və ali məktəblərdə onun effektiv reallaşması modeli və pedaqojişərtləri verilmiş, göstərilmişdir

E-KİTAB NƏDİR VƏ NECƏ İSTİFADƏ OLUNUR

E-kitab nədir və necə istifadə olunur. E-kitab, yazı, şəkillər vəya hər ikisindən ibarət olub rəqəmsal mühitdə yayımlanan bilgisayar vəya elektron cihazlar vasitəsi ilə oxunan kitablardır. Ümumiyyətlə İpad, android planşet, ağıllı telefonlar, kitab oxuyucu cihazlar və bilgisayarlarda oxuna bilən